آمر [ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

...
گاهی حجم یک کلاغ
کنتراست یک تابلو را حفظ می کند
...
(حسین پناهی)


سام [ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

خیلی خیلی خیلی ...
من که سواد درست حسابی تو عکاسی ندارم ولی خیلی عالی بود کار هات
استاد


مجد [ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

- هر که گوید کلاغ چون بازست
نشنوندش که دیده‌ها بازست « سعدی»


632379