۱۱ مرداد ۱۳۸۶

اعدام علنی

اعدام عاملان ترور قاضی مقدسی صبح روز پنج شنبه در خیابان بخارست انجام شد

نکته جالب دست تکان دادن یکی از محکومین پیش از اعدام برای حاضرین بود

setare [ ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ ]

!aslan esmhaye jalebi braye aksha o suzhehat entekhab nakardi


603872