۰۷ شهريور ۱۳۸۶

میلاد منجی

دیشب مثال رویت تشبیه ماه کردم

تو به زماه بودی من اشتباه کردم

sepantra [ ۰۷ شهريور ۱۳۸۶ ]

سلام عیدت مبارک خیلی عکس خوبی شده ولی کاشکی دبل اکسپوز میکردی که بافت ماه معلوم میشد


603855