۰۳ مهر ۱۳۸۶

شهید گمنام

به یاد آنان که در گمنامی از خاک این وطن مردانه دفاع کردند.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
646413