در حاشیه همایش شهید فهمیده
سیروان [ ۱۸ دى ۱۳۸۶ ]

تو محشری پسر.
زنده باد.


603876