۲۱ بهمن ۱۳۸۶

غروب شرجی

اسکله شهید رجایی
mona [ ۲۹ فروردين ۱۳۸۷ ]

wow.in fogholadast!!


rostami [ ۰۱ اسفند ۱۳۸۶ ]

حس قشنگی رو منتقل می کنه اما به نظر من اگه طولش از عرضش بیشتر بود، عظمت دریا نسبت به مصنوعات بشری بیشتر به چشم می آمد.


nasim [ ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ ]

Nice picture


603810