۳۰ بهمن ۱۳۸۶

ایران زمین

امتداد رشته کوههای زاگراس در قسمت مرکزی فلات ایران.

تو سفر قبلیم به هرمزگان، مناظر دیدنیه زیادی رو دیدم که دلم نیومد ازشون عکاسی نکنم .

 

Miriam [ ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ ]

بی نظیر!
one of those photos u can lose yourself in it
God bless you


rostami [ ۰۱ اسفند ۱۳۸۶ ]

به طرز دلهره آور و تأمل برانگیزی زیباست.


603851