دور دوم هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی - رییس جمهور احمدی نژاد پس از انداختن رای شناسنامه خود را به عکاسان نشان می دهد-

تهران مسجد امام جعفر صادق

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
745360