لرستان 21 خرداد 87
رضا-فاطی [ ۱۰ تير ۱۳۸۷ ]

خجالت نمیکشی ناخناتو اونقدر دراز میکنی من موندم اینا چجوری نماز میخونن حالا بگذریم ولی این بزه هم عجب ناگلاییه ها


603868