۱۲ تير ۱۳۸۷

ستون صندلی

بعضی از صندلی ها خیلی صندلی ان.
شهریار [ ۰۷ شهريور ۱۳۸۷ ]

سی ساله که همینه...عکست فوق العادس


مهدی [ ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ ]

خالی بودن صندلی ها و انحنای چیدمانشون خیلی عکس رو قشنگ کرده


745337