۰۴ مرداد ۱۳۸۷

رالی سرعت

دومین دوره مسابقات اتــومــوبیــلرانی قهرمانی کشور 04 مرداد 87
مهدی مریزاد [ ۰۹ مرداد ۱۳۸۷ ]

خیلی مخلصیم
مشتی شده دمت گرم


745307