۲۹ مرداد ۱۳۸۷

ارکستر بادی

ارکستر بادی تهران - 28 مرداد 87- تالار وحدت
مانا [ ۰۱ شهريور ۱۳۸۷ ]

آنگاه که نور از تابیدن باز می ماند موسیقی جاری می شود!!


745318