۰۶ شهريور ۱۳۸۷

نمایش نقاشی با شبنم

نمایش نقاشی با شبنم به کارگردانی میروسلاوینکا از صربستان در سالن اصلی تئاتر شهر بر روی صحنه رفت. 06 شهریور 87

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
745355